XXXVIII Otwarty Bieg Prze?ajowy

XXXVIII Otwarty Bieg Prze?ajowy o „Puchar Le?ny” pami?ci Tomasza Hopfera

Na jeden dzie? ponownie Obliwice sta?y si? ogólnopolsk? stolic? biegów prze?ajowych. Na sze?? kilometrów wygra? Emil Dobrowolski, a w Mi?dzynarodowej mili ROL LAND Obliwice ?ukasz Kujawskiego.