Pó?maraton Nordic Walking

Fina?owe Po??czenie trzech tras Nordic Walking – Obliwice – Pó?maraton Nordic Walking Nowa Wie? L?borska o Puchar Wójta Gminy

Oficjalne Wyniki ju? Wkrótce

Plakat Pó?maratonu w Nordic Walkin

TERMIN: 19 wrze?nia 2020 r.

MIEJSCE: Obliwice

DYSTANS: 21,0925 km – Opis trasy

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW:

09:00 – 10:30 Rejestracja zawodników
10:30 – 10:45 Otwarcie imprezy, pokaz prawid?owej techniki Nordic Walking
11:00 Start na dystansach
16:00 Zamkni?cie trasy zawodów,
od 16.30 Dekoracje

ZG?OSZENIA DO ZAWODÓW BEZ OP?ATY STARTOWEJ

Zawodnicy proszeni s? o ustawienie si? na starcie 10 minut przed startem.
Zarys programu minutowego mo?e ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotycz?ce danych zawodów b?d? umieszczane na stronie www.nwl.pl.