Nasza Organizacja

Fundacja Ekologuczno-Sportowa im. Tomasz Hopfera

KIM JESTE?MY

Krzysztof Pruszak

Prezes Zarz?du Fundacji

Jerzy-Klein

z-ca Prezesa Zarz?du Fundacji

Nasza Dzia?alno??

Kompetencje

Organizacja imprez sportowych i produkowanie obiektów przyrodniczych

Dzia?aj Z NAMI

Kompetencje

Chceliby?my Ci? przekona?, ?e warto jest dzia?a? z nami.