Impressum

Fundacja Ekologiczno-Sportowa

Impressum

Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera

Organizacja imprez sportowych i produkowanie obiektów przyrodniczych

Grunwaldzka 24

84-351 Nowa Wie? L?borska

tel. 0048 602 379 338

KRS 0000069549

NIP> 841 15 30 181

REGON> 77 05 07 760

BANK

PKO BP

120 1020 4649 0000 7102 0065 7643

Krzysztof Pruszak –Prezes Zarz?du Fundacji

Jerzy Klein – z-ca Prezesa Zarz?du Fundacji

E-Mail: kpruszak.promocja@gmail.com