GRAND  PRIX  NORDIC  WALKING

NOWA  WIE?  L?BORSKA  2020

o  puchar  Wójta Gminy

NOWA  WIE?  L?BORSKA

Wyniki Poszczególnych Imprez

Zestawienie Grand Prix 2020

Nowa Wie? L?borska o Puchar Wójta Gminy

Pó?maraton – Fina?owe Po??czenie trzech tras Nordic Walking Obliwice

Fina?owe Po??czenie Trzech Tras Nordic Walking – Obliwice

Ju? po raz ósmy odby? si? pó?maraton w Obliwicach – Fina?owe Po??czenie Trzech Tras Nordic Walking, czarnej, czerwonej i zielonej. Trasy s? bardzo dobrze oznaczone strza?kami, stanowi? sie?, tak?e drogi si? krzy?uj?, co pozwala na poprowadzenie tak d?ugiego dystansu 21 kilometrów.

Do pe?nej recenzji na chodzezkijami.pl – kliknij w link

Wyniki Oficjalne

Kliknij w galeri? w celu powi?kszenia zdj?cia

Czerwona Trasa Nordic Walking Wilkowo 8.08.2020

W sobot? 8 sierpnia 2020 r.  Wilkowo powita?o nas pi?kn? s?oneczn? pogod?,  gdzie zainaugurowano pierwsze zawody Nordic Walking w ramach VIII Grand Prix o puchar Wójta Gminy Nowa Wie? L?borska. 54 uczestników mia?o do pokonania Czerwon? Tras? o d?ugo?ci 8,2 km. To idealna trasa, któr? nazwano „Do najd?u?szej Deski ?wiata”, przeznaczona zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych chodziarzy.

WYNIKI NORDIC WALKING KR?PA KASZUBSKA 2020

WYNIKI NORDIC WALKING OBLIWICE 2020