Fundacja Ekologiczno-Sportowa

im. Tomasza Hopfera

Ekologia

Dzia?amy z my?l? o ekologii

Ukazanie ?cie?ki dydaktycznej o przyrodzie

?cie?ki Przyrodnicze

?cie?ki Przyrodnicze maj? na celu pokaza? pi?kno natury w naszych rejonach, co za tym idzie, wybudza? mi?o?? do ekologii.

ukazanie dwóch drzew

Pomniki Przyrody

Te wspania?e pomniki to ponad stu-letnie dzieci natury, które swym wygl?dem zapieraj? dech w piersiach.

Inne Dzia?alno?ci

Co wi?cej, do upi?kszania naszych produktów, wynajdujemy nowe miejsca i dodajemy im charakteru.

Nasza Dzia?alno??

Kompetencje

Organizacja imprez sportowych i produkowanie obiektów przyrodniczych

Dzia?aj Z NAMI

Kompetencje

Chceliby?my Ci? przekona?, ?e warto jest dzia?a? z nami.