Czarna Trasa Nordic Walking – Kr?pa Kaszubska

„Miejsca Pami?ci Historycznej” – VIII GP NW Nowa Wie? L?borska 2020″

Zawody w Nowej Wsi L?borskiej kojarzone s? z rodzinn?, kameraln? imprez? w pi?knych okoliczno?ciach przyrody. Tak by?o i tym razem, uczestnicy od godziny 9 gromadzili si? w Kr?pie Kaszubskiej, gdzie powita? ich Krzysztof Pruszak.