Mi?dzynarodowy Bieg Prze?ajowy

im. Tomasza Hopfera

Biegamy dla Ekologii

Oficjalny Mi?dzynarodowy Bieg Prze?ajowy

W powiecie l?borskim od wielu lat sporo m??czyzn i kobiet traktuje bieganie jako form? ruchu zdrowotnego i relaksu. Niektórzy bardzo ch?tnie bior? udzia? w biegowych imprezach organizowanych przez Krzysztofa Pruszaka, prezesa Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hopfera.

Do tegorocznej rywalizacji w XXXVIII Ogólnopolskim Otwartym Biegu Prze?ajowym o Puchar Le?ny im. Tomasza Hopfera (polski dziennikarz sportowy, popularny komentator TVP, osobowo?? telewizyjna, a tak?e lekkoatleta, inicjator telewizyjnej akcji „Bieg po zdrowie”, twórca Maratonu Warszawskiego – pocz?tkowo pod nazw? Maraton Pokoju, zmar? w grudniu 1982 r., mia? 47 lat) w Obliwicach (gmina Nowa Wie? L?borska) przyst?pi?o 136 osób.

Pe?na recenzja…

Galeria Zdj??